El segle XVII

El segle XVII
1602 L’arquebisbe Joan Terés celebra un concili provincial en el qual es demana la canonització de sant Ignasi, de santa Teresa, de sant Oleguer i de sant Bernat Calbó.
1605 El 23 de maig l’orde dels carmelites descalços funda a Reus.
1606 L’arquebisbe Joan Vich ordena cercar aigua a la font del Llorito i la fa conduir a Tarragona.
1610 L’arquebisbe Joan Vich institueix una processó pública en honor de la Puríssima Concepció.
1613 L’arquebisbe Joan de Montcada defensa en litigi els seus drets sobre la ciutat de Tarragona. A la seva mort, intenta incorporar-se novament la ciutat a la Corona.
1618 Mor martiritzat al Japó el beat Joan de Santa Marta, nat a Prades.
1632 El cardenal de Toledo és nomenat virrei de Catalunya. En venir a prendre possessió no entra amb la creu alçada.
1636 Del 10 al 27 de juny se celebra un concili provincial, presidit per l’arquebisbe Antonio Pérez. A la 18a sessió —malgrat que tots els bisbes de la Tarraconense són d’origen castellà, menys el d’Urgell— s’acorda que s’han d’observar les antigues constitucions que manen predicar en català.
1637 Fins al 1653, guerra dels Segadors. Durant aquests anys la seu queda vacant. Tot i ser presentat —per part del rei Felip IV— Pau Duran, bisbe d’Urgell, com a candidat, el Papa no el reconeix.
1660 El 21 de maig les monges carmelites descalces funden a Reus.
1664 En el concili provincial presidit per Juan Manuel de Espinosa, sant Jordi és declarat patró del Principat.
1671 Es fa imprimir un ritual de l’Arquebisbat.
1673 El 15 d’octubre la Universitat de Tarragona, l’Arquebisbe i els Cònsols de la ciutat juren defensar el dogma de la Immaculada Concepció. L’any 1678 el concili provincial ho acorda.
1680 Les carmelites descalces i les mínimes funden a Valls.
1684 Mor a Roma el beat Bonaventura Gran, que havia nascut a Riudoms l’any 1620.
1686 El 8 de març funden a Tarragona les beates de Sant Domènec.
1686 El 24 d’agost es funda, al monestir d’Escornalbou, un seminari apostòlic de missioners franciscans, que ha de tenir una forta repercussió a les nostres comarques.
1689 El 10 de novembre la Companyia de Maria (o Ensenyança) obre casa a Tarragona. És el primer institut femení d’ensenyament que s’instal·la a la ciutat.
1691 El concili provincial —presidit per l’arquebisbe Josep Llinàs— ordena que l’arquebisbe de Tarragona continuï anomenant-se “primat de les Espanyes”.