El segle XV

 

El segle XV
1402 L’arquebisbe Enyec de Valterra dóna permís als pobles del Camp perquè puguin aplegar-se i fer accions conjuntes. Així neix la Comuna del Camp, amb seu a la Selva del Camp (1 de gener).És constituïda la Confraria dels Pagesos a l’església de Sant Llorenç, de Tarragona.
1410 Benet XIII viatja a Tarragona. Es publiquen la Butlla de l’espiritualitat i la Butlla de la temporalitat, en virtut de la qual se suprimeix la dignitat de la Pabordia, que havia tingut tant de poder. Així s’acaba una causa constant de conflictes entre l’Arquebisbe i el Paborde.
1411 L’Arquebisbe Pere de Çagarriga permet la vida eremítica a l’ermita de Sant Pere de la Selva del Camp.Sant Vicenç Ferrer predica a molts indrets. Un d’ells és Ulldemolins.

L’arquebisbe, com a senyor del Camp de Tarragona, fixa el sou dels batlles dels seus pobles.

1429 El dia 5 d’abril es col·loca la primera pedra del retaule major de la Catedral. És obra de Pere Joan. Impulsa l’obra l’arquebisbe Dalmau de Mur.
1438 El cardenal Domènec Ram determina aplicar per deu anys l’almoina de santa Tecla a la fortificació de la ciutat. Construeix també un aqüeducte des de la font de les Morisques.
1469 L’arquebisbe Pere de Urrea és general dels exèrcits del rei Joan II. En la guerra civil catalana es posarà al costat del Rei contra la Generalitat.
1483 L’arquebisbe Pere de Urrea crea una comissió per unificar el rés de l’ofici i reformar el breviari. El 1484 el treball ja està enllestit. El 1498 l’impressor Joan Rossembach editarà a Tarragona un breviari i un missal segons “consuetudinem Ecclesiæ Tarraconensis”.
1492 València és erigida com a nova província eclesiàstica, després de la separació de la Tarraconense, l’any 1470. En seran sufragànies: Cartagena, Mallorca, Oriola i Sogorb.